""

TRUMAN

Ми об’єднали досвiд фахiвцiв з рiзних сфер: стратегiчне планування, PA&GR, лобiзм та мiжнароднi комунiкацiї